Dostih: KOLÍNSKÝ ZAJÍC NA 480 metrů (CACT, B, NOM.)

KOLÍNSKÝ ZAJÍC 480

Ceny pro tento dostih věnuje K9.

     http://www.krmivok9.cz/

 

PROPOZICE:

 Vedoucí dostihu: Novakovská Táňa

Technický personál: členové klubu pod vedením pana Matějky

Kancelář: Věra Matějková, Táňa Novakovská

Veterinární služba: bude zajištěna

Rozhodčí: budou doplněni v den závodu

Datum: 26. 5. 2018, přejímka od 8.00 do 9.00 hodin, začátek dostihu 10.00 hodin

Údaje o dráze: Dráha je vybudována pro dvě distance 360 metrů (pro malá plemena) a 480 metrů (pro velká plemena). Dráha má tvar oválu s dvojitým U a poloměrem zatáček 42 metrů, bez převýšení. Je travnatá se startovacími boxy pro malá a velká plemena. Návnada je tažená navijákem přes soustavu kladek. Doběh je do pískoviště. Všechny parametry dráhy odpovídají zvyklostem a předpisům pro pořádání závodů FCI.

Kategorie: Dostih je určen pro všechna plemena psů FCI X a vyjmenovaná plemena dle NDaČR ČMKU s platnou dostihovou licencí FCI a pro psy plnící licenční podmínky pro dostihovou licenci.

V tomto dostihu poběží přihlášení whippeti trať na 480 metrů (netýká se mladých, seniorů a soloracingu), ostatní plemena dle zvyklosti.

Pes může být přihlášený v kategorii:

        Klasik – pes s platnou dostihovou licencí FCI

      Sprinter – dle odstavce 1.5.3 Řádu FCI pro mezinárodní dostihy chrtů platného od 1.1.2017

        Senior – pes, který dosáhl v den závodu šesti let a má platnou Dostihovou licenci FCI

       Mladí – pes, kterému je více než 12 měsíců u whippetů a italských chrtíků a více než 15 měsíců u ostatních plemen, nejdéle však do 24 měsíců věku. Bez tréninkové karty nebude pes do závodu přijat. Při nákupu tréninkové karty je třeba předložit průkaz původu psa.

 Soloracing – pro všechna plemena, každý účastník absolvuje 2 běhy, časy se sčítají, určí se pořadí. Pokud je na startu 6 a méně psů v daném plemeni a pohlaví, běží se mix. Oceněna boudou první tři místa z každého plemene. Pes musí startovat v dostihovém košíku a dostihové dečce, pes běží z uzavřených boxů.

       Způsob časomíry: Časomíru zajišťuje firma SPRINTER, kamerou OMEGA

       Postupový klíč: Dostih se skládá z rozběhů a finálových běhů. Všechny nezbytné vyřazovací běhy jsou považovány za rozběhy. Do finále se postupuje dle lepšího času ze dvou rozběhů, v případě méně než šesti psů   v kategorii, je pouze jeden rozběh.

       Povinná výbava psů: Dostihová dečka, dostihový košík – dle mezinárodního řádu pro dostihy chrtů 

Přihlášky: Přihlášky se přijímají do úterý 22. 5. 2018. Majitel, který se přihlásí na místě nebo se nedostaví včas na přejímku (omluvit se lze do 9.00 hodin na telefonním čísle (731 490 978) bude mít zvýšené startovné o 100,-.

Výše startovného:

          1 pes – 500 Kč

          Senioři a mladí – 300 Kč

          Soloracing – 300 Kč

          Licenční běhy (1 sóloběh + 2 společné běhy) – 300 Kč

          Jeden licenční běh – 120 Kč

          Jeden běh sparingpartnera pro licenční běh– 100 Kč

          Tréninková karta – 50 Kč

       Časový rozpis: Všechny zde uvedené časy jsou pouze orientační.

        8:00 – 9:00 administrativní a veterinární přejímka, probíhá uvnitř budovy

       10:00 – 13:00 začíná dostih - první kola rozběhů, soloracing, druhá kola rozběhů

       13:00 – 14:00 hodinová přestávka

       14:00 – 15:00 finálové běhy

       Po ukončení dostihu následuje 30 minutová pauza pro administrativu a následně jsou všichni svoláni do prostoru hlavní budovy, kde jsou postupně zváni na stupně vítězů. Dostihy končí až po dekorování všech vítězů a teprve pak si můžete vyzvednout tréninkovou kartu či dostihovou licenci se zapsanými časy a výsledky.

Vyloučení odpovědnosti: Ani pořadatel ani funkcionáři nejsou odpovědní za zranění, které způsobili majitelé psů, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají jakoukoliv odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel není odpovědný za zranění psa způsobená jeho psem v průběhu dostihu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnouodpovědnost(dle odstavce 1.11 Mezinárodního řádu pro dostihy chrtů a závody coursingu FCI).                                        

Ručení za škody: Pořadatel v žádném případě nepřebírá odpovědnosti za nehody, nebo nemoci, které postihly účastníky závodů, nebo jejich psy, nebo které sami, nebo jejich psy během závodů způsobili. Případné ztráty či škody pořadatel nehradí. JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ V CELÉM AREÁLU BĚHEM ZÁVODU, za volně pobíhajícího psa bude vybírána pokuta od majitele 200 Kč.

Doping: Všechny druhy dopingu jsou zakázány. Dopingová kontrola může být provedena na všech dostizích. S přihlášením psa na akci majitel souhlasí s dopingovou kontrolou (dle odstavce 1.10 Mezinárodního řádu pro dostihy chrtů a závody coursingu FCI).

Veterinární předpisy: Pes musí být doprovázen platným PET pasem zvířete nebo očkovacím průkazem. Každý pes musí mít platné očkování proti vzteklině. Háravé feny a feny v druhé polovině březosti nebudou do závodu připuštěny.

Spory: Protest lze podat z technických důvodů, jako je například neoprávněný start psa (start háravé feny, neplatná Dostihová licence, apod.) po složení jistiny 500 Kč, která propadá ve prospěch pořadatele, je-li protest neoprávněný. V opačném případě se vrací navrhovateli. Protest je nutno podat písemně a ještě v průběhu závodu, jinak nebude protest přijat. Protest projedná, neprodleně po podání,komise složená ze sboru rozhodčích a vedoucího dostihu.                    

O výsledku bude navrhovatel informován. Výsledné rozhodnutí je konečné a nelze jej měnit. O projednání a výsledku musí být učiněn písemný zápis, který vedoucí závodu předá DaCK ČMKU.

 

S přihlášením psa majitel souhlasí s těmito propozicemi.