Mistr Kolínské dráhy 2021

Vytisknout

V roce 2021 se tato soutěž neuskuteční (z důvodu dvou zrušených dostihů - COVID 19).

Titul se uděluje psům i fenám všech plemen, kteří splní následující podmínky v daném roce:

1. Zúčastní se minimálně čtyř závodů z osmi, které naše dráha pořádá v roce 2021.

2. Titul obdrží pes i fena v každé kategorii se ziskem nejvyššího počtu získaných bodů.

Body jsou přidělovány podle výsledků z každého dostihu. Vždy pes na 1. místě získá stejný počet bodů kolik se zúčastnilo v dané kategorii psů či fen (například: 14 fen - první získá 14 bodů, druhá 13 bodů, třetí 12 bodů …… a poslední 1 bod), v případě že se jedná o nedoběh je zisk 0 bodů, ale účast je započítána, při mixu se body počítají dle doběhnutí.

 3. V případě rovnosti bodů, vítězí pes s vyšším počtem závodů.

Přejde-li pes v průběhu roku do jiné kategorie (klasik- sprinter, dospělý- senior) počítají se mu závody a body v dané kategorii, nesčítají se.